Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina

Dátum zverejnenia: 14. 6. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 12. 7. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=85789874