Výruby, frézovanie, orezy a presadba krov v meste Žilina

Dátum zverejnenia: 18. 1. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 31. 1. 2023
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=32095494&