Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: "Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene"

Dátum zverejnenia: 11. 10. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 18. 10. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=37534800