Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Dátum zverejnenia: 29. 7. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 9. 8. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34723218