Vkladanie vriec do 240l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v meste Žilina

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 5. 5. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 18. 5. 2023
Stav: Archivované

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/466356