Úschova odchytených túlavých mačiek

Dátum zverejnenia: 26. 6. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 10. 7. 2023
Stav: Archivované

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/472187?cHash=ff728b917adeb4a41f73e71358036232