Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina a prezentáciu mesta

Dátum zverejnenia: 10. 5. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 23. 5. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=58525683