Tlač, polep a inštalácia výstavného systému

Dátum zverejnenia: 23. 2. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 7. 3. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=81604914