Tlač, polep a inštalácia výstavného systému

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 17. 3. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 31. 3. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=11577807