Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)

Dátum zverejnenia: 4. 6. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 16. 6. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=43434775