Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa

Dátum zverejnenia: 30. 3. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 11. 4. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77187481