Správa cestnej svetelnej signalizácie

Dátum zverejnenia: 4. 10. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 4. 11. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=39668496