Spracovanie projektovej dokumentácie ku kamerovému systému mestskej polície mesta Žilina

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 26. 1. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 4. 2. 2022
Stav: Archivované