Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina“ (OPAKOVANÁ)

Dátum zverejnenia: 28. 2. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 10. 3. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=96580752