Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Cyklotrasa H2 (Solinky - centrum) - II. úsek-zmena trasovania

Dátum zverejnenia: 23. 8. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 5. 9. 2023
Stav: Archivované

https://evo.isepvo.sk//evoportal/sk-sk/Public/OrderSearch/Detail?id=479522