Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť - súťaž návrhov

Dátum zverejnenia: 8. 3. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 1. 6. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=12807556

 

V prípade, ak uchádzač nemá pridelené IČO, ktoré pri registrácii vyžaduje systém ezakazky, požiada takýchto uchádzač o registráciu elektronicky na email: stanislava.rudincova@zilina.sk, kde uvedie svoje identifikačné údaje: Meno a priezvisko, Adresa trvalého pobytu, Email, Tel. číslo. Následne budú uchádzačovi sprístupnené všetky potrebné dokumenty a odoslaný prístup do systému ezakazky na zadaný emailový kontakt.