SNOEZELEN záhrada- univerzálny komplex pre všetkých, Nám. J. Borodáča 1, Žilina- Altánok

Dátum zverejnenia: 13. 7. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 28. 7. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=95388755