Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska

Dátum zverejnenia: 19. 4. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 28. 4. 2023
Stav: Archivované

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/465220