Rekonštrukcie vykurovania- výmeny vykurovacích telies a rozvodov v budove zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina

Dátum zverejnenia: 7. 7. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 31. 7. 2023
Stav: Archivované

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/474030?cHash=bcf3e41ba3dfcb41524f290655493114