POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENMI ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Dátum zverejnenia: 29. 6. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 6. 7. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=22924078&