Pasport reklamných stavieb

Dátum zverejnenia: 30. 7. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 24. 8. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=43341740