Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností pre rok 2023

Dátum zverejnenia: 31. 1. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 14. 2. 2023
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=73391851