Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2022

Dátum zverejnenia: 23. 2. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 10. 3. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=69858989&