Oprava podhľadov opláštenia budovy plavárne – havarijný stav

Dátum zverejnenia: 20. 5. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 2. 6. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=10891254