Nový chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ Lichardova - úsek II a vybudovanie chodníka pri ZŠ Jarná

Dátum zverejnenia: 21. 10. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 4. 11. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=72852653