Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3“, č. 2023/S 098-307254

Dátum zverejnenia: 23. 5. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 20. 6. 2023
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=12585505

Na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3“, č. 2023/S 098-307254