Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2023

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 15. 11. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 25. 11. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48233584