Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2022

Dátum zverejnenia: 18. 10. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 27. 10. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91936447