Jednorazový nákup a dovoz drevín pre mesto Žilina

Dátum zverejnenia: 6. 9. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 14. 9. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=99827155