Dokončovacie práce v MŠ Bajzova

Dátum zverejnenia: 10. 3. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 24. 3. 2023
Stav: Archivované

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/599134?cHash=e475423c093b64443db4552efab7c6b2