Dokončovacie práce v MŠ Bajzova

Dátum zverejnenia: 24. 4. 2023
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 5. 5. 2023
Stav: Archivované

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/464896