Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center) (NOVÁ) (NOVÁ),

Dátum zverejnenia: 17. 1. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 20. 1. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65914451