Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Dátum zverejnenia: 6. 6. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 17. 6. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79913206