Dodávka čistiacich prostriedkov

Dátum zverejnenia: 22. 9. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 4. 10. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=98099143