Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových infokioskov pre MsÚ Žilina

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 2. 7. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 12. 7. 2021
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59810684