Petície

Na základe zákona č. 85/1990 Z.z. (pdf., 97 kB) o petičnom práve (PDF) v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.

Zamestnanci úradu sa riadia Smernicou 05_2021 upravujúcou postup a podmienky vybavovania petícií mestom Žilina (PDF).

Zoznam prijatých petícií 2020


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2018


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2017


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2016


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2015

Petícia:

Podpora petície a zhromažďovanie podpisov pod petíciu:

V zmysle §4 a §4a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Petíciu možno podať:

Petície je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h. Petície podané elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.

Prílohy na stiahnutie