Petície a sťažnosti

Sťažnosti a petície sa môžu podávať:

Petícia:

Služby mesta