Podpora vrcholových športovcov v individuálnom športe