Vizitky poslancov (dočasné)

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Volebný obvod č. 8
(Kresťanskodemokratické hnutie)

Majetkové priznania

DSC00366

Mgr. Zuzana Balogová

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00389

Ing. Ľubomír Bechný

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00903

Mgr. Denis Cáder

Volebný obvod č. 7
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00436

Karol Čepec

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00443

Ing. Peter Čerňan

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00931

PaedDr. Ľudmila Chodelková

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00382

Ing. Igor Choma

Volebný obvod č. 1
(SMER – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00424

Mgr. Peter Cibulka

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00892

Mgr. Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 7
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00465

MUDr. Peter Durmis

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00451

Mgr. et. Mgr. Jana Filipová

Volebný obvod č. 4
(HLAS – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00906

Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00433

Mgr. Karol Haas

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00439

Mgr. Dominik Hriník

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00461

Ing. Jozef Juriš, MBA

Volebný obvod č. 6
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00379

Ing. Martin Kapitulík

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00930

Mgr. Róbert Kašša

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00386

Ing. Anton Kozlík

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00358

Ing. arch. Dušan Maňák

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00883

Mgr. Iveta Martinková

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00405

Ing. Ján Ničík

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00397

Ing. Ján Pažický

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00454

Ing. Ľuboš Plešinger

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00403

Mgr. Vladimír Randa

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00425

Mgr. Ján Rzeszoto

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00476

Ondrej Šoška

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00392

Mgr. Mgr. Peter Steinhübl

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00416

Ing. František Talapka

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00383

Mgr. Anton Trnovec

Volebný obvod č. 6
(SMER – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00409

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

Volebný obvod č. 2
(Progresívne Slovensko)

Majetkové priznania

UDr. Jozef Augustín, PhD.

Volebný obvod č. 8
(Kresťanskodemokratické hnutie)

Majetkové priznania

DSC00366

Mgr. Zuzana Balogová

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00389

Ing. Ľubomír Bechný

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00903

Mgr. Denis Cáder

Volebný obvod č. 7
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00436

Karol Čepec

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00443

Ing. Peter Čerňan

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00931

PaedDr. Ľudmila Chodelková

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00382

Ing. Igor Choma

Volebný obvod č. 1
(SMER – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00424

Mgr. Peter Cibulka

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00892

Mgr. Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 7
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00465

MUDr. Peter Durmis

Volebný obvod č. 1
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00451

Mgr. et. Mgr. Jana Filipová

Volebný obvod č. 4
(HLAS – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00906

Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00433

Mgr. Karol Haas

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00439

Mgr. Dominik Hriník

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00461

Ing. Jozef Juriš, MBA

Volebný obvod č. 6
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00379

Ing. Martin Kapitulík

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00930

Mgr. Róbert Kašša

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00386

Ing. Anton Kozlík

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00358

Ing. arch. Dušan Maňák

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00883

Mgr. Iveta Martinková

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00405

Ing. Ján Ničík

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00397

Ing. Ján Pažický

Volebný obvod č. 8
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00454

Ing. Ľuboš Plešinger

Volebný obvod č. 5
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00403

Mgr. Vladimír Randa

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00425

Mgr. Ján Rzeszoto

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00476

Ondrej Šoška

Volebný obvod č. 4
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00392

Mgr. Mgr. Peter Steinhübl

Volebný obvod č. 2
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00416

Ing. František Talapka

Volebný obvod č. 3
(Nezávislý kandidát)

Majetkové priznania

DSC00383

Mgr. Anton Trnovec

Volebný obvod č. 6
(SMER – sociálna demokracia)

Majetkové priznania

DSC00409

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

Volebný obvod č. 2
(Progresívne Slovensko)

Majetkové priznania