Prednosta úradu

Ing. Michal Berger

Snímka obrazovky 2021-01-19 o 17.19.42

Telefón: 041/70 63 103

E-mail: prednosta@zilina.sk

Na čele mestského úradu je prednosta, ktorého vymenúva do funkcie primátor mesta. Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. 

Prednosta plní najmä tieto úlohy: