Formálne postavenie mesta

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta.