Hospodárstvo

Žilina, hlavné mesto Žilinského kraja si spolu s krajom udržuje pozíciu stabilne na druhom alebo treťom mieste v hrubom domácom produkte na hlavu obyvateľa. Ekonomický potenciál potvrdzuje aj to, že Žilina má po Bratislave najväčší počet živnostníkov na tisíc obyvateľov a čo sa týka akciových spoločností a s.r.o. je na treťom mieste na Slovensku. Slovenská obchodná a priemyselná komora v Žiline je druhá najväčšia na Slovensku – www.interbiznis.sk.

Ekonomický rozvoj Žiliny súvisí s kontextom ekonomického rozvoja Slovenskej republiky.

Ekonomická situácia Slovenska od jeho vzniku je často diskutovaná doma aj v zahraničí, a debata bola často účelová. Analýzy sú často zmiešané so želaniami. Počas nezávislosti SR, za posledných pätnásť rokov Slovenská republika aj Žilina dokázali rozvíjať krajinu, zaistiť stabilitu, ekonomický rozvoj.

Po troch rokoch nezávislosti získala ekonomika Slovenska z Londýna od „The Economist Intelligence Unit“ najlepší rating v súťaži s tranzitívnymi štátmi Českom, Poľskom a Maďarskom. Rating bol podložený hlavne dosahovanými cieľmi, výsledkami a uplatňovaním ekonomickej politiky v praxi, v porovnaní s kritériami Medzinárodného menového fondu, makro a mikroekonomických indikátorov, atď.

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je neziskovou verejno-prospešnou inštitúciou, ktorá je najväčším reprezentantom obchodnej a priemyselnej komunity v Žiline a Žilinskom kraji. Kultivuje podnikateľské prostredie a koordinuje ekonomické aktivity a záujmy v kraji, v SR a zahraničí. Podporuje etiku podnikania, odborné vzdelávanie, slušné obchodné vzťahy. Ekonomika Žiliny má nasledujúce odvetvia: strojárstvo, automobilový priemysel, hutníctvo, stavebníctvo, spracovanie dreva, papiera, chemický, elektrotechnický, elektronický, textilný, potravinársky, energetický priemysel, atď. Okrem toho sa prudko rozvíja turistický ruch – kúpele, hotelierstvo, lyžovanie, vzdelávanie, odvetvie informačných technológií, logistické a špedičné parky. Podrobnosti o odvetviach a firmách je možné nájsť na uvedenom portáli.

Žilina sa nachádza na severozápade Slovenska, je najväčšou a najkoncentrovanejšou priemyselnou a obchodnou oblasťou, je prirodzeným, trhom určeným hospodárskym, krajským centrom Žilinského kraja, s počtom obyvateľov približne 100 000.

Geografické a klimatické podmienky sú vhodné pre cestovný ruch. V regióne sú panenské prírodné oblasti minimálne dotknuté človekom. Klíma tvorí podmienky pre rozvoj turistiky, agroturizmu, zimných športov, vodných športov, atď. Národné parky Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra Malá Fatra má komplexné turistické centrá – www.viator.sk – v okolí Žiliny.

Detaily o ekonomike Žiliny a okolia – viď. www.interbiznis.sk