Doprava v meste

Mesto má významné postavenie ako dopravný uzol Slovenska, bolo oddávna križovatkou obchodných ciest. Križovali sa tu cesty prichádzajúce zo všetkých smerov dolinami Váhu, Kysuce a Rajčanky. V roku 1364 dal vybudovať cestu z Košíc do doliny Váhu uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký. Zmienka o moste cez Váh pri Budatíne pochádza už z roku 1438.

V Žiline sa stretávajú tri cesty medzinárodného významu E 50 (Atlantik-Paríž-Praha-Ukrajina) a E 75 (Balt-Beograd-Atény) a E 442. Diaľnica D1 z Bratislavy do Košíc je v súčasnosti vybudovaná po Hričovské Podhradie (križovatka pri letisku), pokračovať bude tunelom Ovčiarsko medzi Žilinou a Lietavskou Lúčkou do tunela Višňové-Dubná Skala.

Diaľnica D 3 od križovatky v Hričovskom Podhradí je v súčasnosti v prevádzke po  Strážov. Pokračuje výstavba diaľničného privádzača do Strážova a na žilinskú estakádu. V blízkej budúcnosti začne výstavba úseku D3 ponad Vodnú nádrž Hričov smerom na Čadcu a Poľsko (prechod Skalité/Zwardoň).

Info: www.highways.sk

Dôležitým je križovanie železničných tratí E 42 a E 52, ktoré v zmysle medzinárodnej dohody AGG, plnia funkciu medzinárodných magistrál. Najviac rýchlikov premáva na trati z Bratislavy do Košíc. Priame vlakové spojenia sú do Prahy, Varšavy, Katovíc, Moskvy a do Budapešti.

Info: www.zsr.skwww.cp.sk

Severné Slovensko a zvlášť Žilina je dopravnou križovatkou medzinárodným železničným systémom v smere do Poľska, Česka, Ukrajiny alebo na juh – Trieste, Rijeka, Belehrad, Koper. Letecká doprava je zabezpečená medzinárodným letiskom Žilina, pravidelnou linkou Žilina-Praha – cestovný poriadok viď. www.letisko.sk, alebo nepravidelnými obchodnými letmi na objednávku.

Letisko Žilina v Dolnom Hričove do roku 1996 slúžilo výhradne pre letecký výcvik a pre športové lietanie. V roku 1996 na základe iniciatívy Mesta Žilina získalo toto letisko štatút pre dopravné a medzinárodné lety. V súčasnosti prevádzkové služby na letisku zabezpečuje Letisková spoločnosť Žilina a.s., v ktorej je väčšinovým vlastníkom štát prostredníctvom ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Letisko je súčasťou európskej siete regionálnych letísk. Letecké spoje zo Žiliny, ktoré vykonávajú České aerolínie na letisko Praha-Ruzyne, majú z Prahy pokračovanie takmer do celého sveta. Na letisku bol postavený nový terminál pre vybavovanie cestujúcich a postupne sa dopĺňa pozemné vybavenie. Dĺžka pristávacej plochy je 1150 m. Pristávať tu môžu lietadlá s kapacitou približne do 60 cestujúcich. Plánované je predĺženie pristávacej dráhy, aby tu mohli pristávať aj väčšie lietadlá.

Info: www.letisko.skwww.airport.sk

Zdroj: Letisková spoločnosť Žilina a.s.

Mestská doprava začala v Žiline oficiálne fungovať 1.5.1949, kedy bol zriadený Dopravný komunálny podnik Žilina. Prvých cestujúcich začal prepravovať 28.10.1949 na linke č. 2 z Považského Chlmca cez Budatín a centrum do Závodia. 30.6.1953 bol podnik premenovaný na Dopravný podnik mesta Žilina a prevádzkoval už 7 autobusových liniek. Od 1.1.1963 bol dopravný podnik začlenený do ČSAD (Československá autobusová doprava), pod hlavičkou ktorej fungoval až do opätovného osamostatnenia sa 1.11.1993, kedy opäť vznikol Dopravný podnik mesta Žiliny. Dopravu zabezpečoval autobusmi nielen v centre, ale aj v mestských častiach. Trolejbusová doprava začala svoju prevádzku 17.11.1994 na linke č. 1 z trolejbusového Depa cez centrum na sídlisko Vlčince a späť. Postupne sa budovali ďalšie trolejbusové trate a autobusy sa nahradzovali trolejbusmi.

V súčasnosti prevádzkuje Dopravný podnik 8 trolejbusových a 11 autobusových liniek (z toho 1 linka je nočná).

Dopravný podnik prevádzkuje 40 autobusov a 44 trolejbusov (údaj k 31.12.2023). Ročný kilometrický výkon vozidiel MHD za rok 2023 bol 3,8 mil. km a prepravených bolo 23,6 mil. cestujúcich.