VZN 18/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 18/2023
Schválené: 12. 12. 2023
Oznámené: 15. 12. 2023
Dátum účinnosti: 1. 1. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky