VZN 17/2023 o vydaní Trhového poriadku pre Kreatívne trhovisko

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2023
Schválené: 12. 12. 2023
Oznámené: 15. 12. 2023
Dátum účinnosti: 30. 12. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky