VZN 15/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 15/2023
Schválené: 12. 12. 2023
Oznámené: 15. 12. 2023
Dátum účinnosti: 30. 12. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky