VZN mesta Žilina č. 4/2022, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 4/2022
Schválené: 20. 6. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 7. 2022 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky