VZN mesta Žilina č. 10/2023 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 10/2023
Schválené: 27. 6. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky