VZN č. 9/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 v znení VZN č. 12/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 9/2023
Schválené: 27. 6. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky