VZN č. 9/2022 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 9/2022
Schválené: 19. 9. 2022
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 10. 2022 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky